Informacje dotyczące ubezpieczenia

Powiadom znajomego:

Ubezpieczeniu podlegają wszyscy zarejestrowani członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego zrzeszeni w Okręgu PZW z/s w Opolu. Podstawą stwierdzenia czy osoba jest objęta ubezpieczeniem, jest okazanie przez nią ważnej w dniu wypadku legitymacji członkowskiej PZW. Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki podczas imprez, zawodów, w czasie zebrań, odpraw, podczas czynności zleconych przez PZW oraz w czasie indywidualnego wędkowania oraz w drodze do i z wyżej wymienionych miejsc. Odpowiedzialność rozszerzona obejmuje następstwa wypadków zawału serca oraz wylewu krwi do mózgu nie spowodowane przewlekłym stanem chorobowym bez względu na wiek.


Dyrektor Biura ZO
mgr inż. Jakub RoszukSzkody należy zgłaszać telefoniczne do centrum likwidacji szkód 0801 597 597 (koszt połączenia według taryfy operatora), pod nr tel. 42 66 66 500 lub poprzez stronę internetową TU UNIQA podając numer polisy 998B113036

 

 

Pliki do pobrania