Władze Okręgu

Zarząd Okręgu

 • Miś Wiesław

  Prezes Zarządu Okręgu

 • Kuprian Kazimierz

  Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. Ochrony Wód i Spraw Gospodarczych

 • Mach Henryk

  Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. Sportu, Pracy z Młodzieżą oraz Działalności Senioralnej

 • Walczak Robert

  Sekretarz Zarządu Okręgu

 • Suchecki Krzysztof

  Skarbnik Zarządu Okręgu

 • Bachowski Przemysław

  Członek Zarządu Okręgu

 • Balcerek Mieczysław

  Członek Zarządu Okręgu

 • Barszcz Piotr

  Członek Zarządu Okręgu

 • Czapla Wojciech

  Członek Zarządu Okręgu

 • Domański Piotr

  Członek Zarządu Okręgu

 • Glück Jan

  Członek Zarządu Okręgu

 • Hładik Krzysztof

  Członek Zarządu Okręgu

 • Konrad Marcin

  Członek Zarządu Okręgu

 • Kusiek Bernard

  Członek Zarządu Okręgu

 • Idzikowski Tomasz

  Członek Zarządu Okręgu

 • Marcinkowski Adam

  Członek Zarządu Okręgu

 • Morcinek Dariusz

  Członek Zarządu Okręgu

 • Piotrowski Józef

  Członek Zarządu Okręgu

 • Urbiński Henryk

  Członek Zarządu Okręgu

 • Zalewski Tomasz

  Członek Zarządu Okręgu

 • Zwiefka Wiesław

  Członek Zarządu Okręgu

(1) Uchwała nr 4/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do § 1 i 2 uchwały nr 1/X/2017 Zarządu Głównego PZW z dnia 21.10.2017 r. w sprawie ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego PZW

(2) Uchwałą Prezydium ZG nr 63/X/2018 w dn. 26.10.2018 r. zawieszony w składzie władz i organów Związku oraz Uchwałą nr 67/XI/2018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 23 listopada 2018 r. utracił prawo do pełnienia funkcji

(3) Uchwałą nr 181/X/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zmian w składzie osobowym Prezydium Zarządu Głównego, na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, odwołany z funkcji Wiceprezesa ds. organizacyjnych

(4) Uchwała nr nr 183/X/2019 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Prezydium Zarządu Głównego PZW

(5) odwołany Uchwałą ZG PZW 278/XI/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. na skutek złożonej rezygnacji

(6) odwołany Uchwałą ZG PZW 380/XII/2021 na skutek złożonej rezygnacji (z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Głównego ds. sportu PZW i członka Prezydium Zarządu Głównego PZW)

(7) powołany Uchwałą ZG PZW nr 382/XII/2021 w sprawie: powołania na funkcję członka Prezydium Zarządu Głównego PZW

(8) odwołany Uchwałą ZG PZW nr 381/XII/2021 w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji członka Prezydium i Zarządu Głównego PZW

(9) Uchwała nr 309/III/2021 ZG PZW z dnia 27 marca 2021 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Prezydium Zarządu Głównego PZW

Okręgowy Sąd Koleżeński

 • Szczygielski Adam

  Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

 • Jaciów Roman

  Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

 • Górka Andrzej

  Sekretarz Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

 • Doliński Jacek

  Członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

 • Mańkiewicz Tadeusz

  Członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

 • Stępień Tadeusz

  Członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

 • Słupczyński Zdzisław

  Członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

 • Wojtyszyn Antoni

  Członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

 • Chwist Mieczysław

  Członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 • Waszkiewicz Marek

  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 • Liberka Jerzy

  Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 • Sztojko Jan

  Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 • Dubak Wiesław

  Szydłowski Artur Członek

 • Rudkowska Emilia

  Szydłowski Artur Członek

 • Florek Stanisław

  Szydłowski Artur Członek

 • Widacha Jerzy

  Szydłowski Artur Członek

 • Wolny Krystian

  Szydłowski Artur Członek

 • Szydłowski Artur

  Szydłowski Artur Członek

Okręgowy Kapitanat Sportowy

 • Mach Henryk

  Przewodniczący

 • Balcerek Mieczysław

  Zastępca Przewodniczącego

 • Czarny Jan

  Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziowskiego

 • Staszewski Mariusz

  Koordynator dyscypliny spławikowej

 • Kłobut Michał

  Koordynator dyscypliny spinningowej

 • Jędrzejczyk Tomasz

  Koordynator dyscypliny karpiowej

 • Litwin Adam

  Koordynator dyscypliny muchowej

 • Gluza Bogusław

  Koordynator kadry młodzieżowej w dyscyplinie spławikowej

 • Gądek Krzysztof

  Członek/Biuro Zarządu Okręgu

Komisja Ochrony Wód

 • Piotrowski Józef

  Przewodniczący

 • Zalewski Tomasz

  Członek

 • Konrad Marcin

  Członek

 • Morcinek Dariusz

  Członek

 • Barszcz Piotr

  Członek

 • Polak Kazimierz

  Członek

 • Malec Marcin

  Członek

 • Podgórny Adam

  Biuro Zarządu Okręgu

Komisja Gospodarcza i Zagospodarowania Wód

 • Suchecki Krzysztof

  Przewodniczący

 • Kusiek Bernard

  Zastępca Przewodniczącego

 • Kosowski Henryk

  Członek

 • Konachiewicz Krzysztof

  Członek

 • Kita Franciszek

  Członek

 • Urbiński Henryk

  Członek

 • Roszuk Jakub

  Członek

 • Wojciechowski Jerzy

  Członek

 • Kuprian Kazimierz

  Przedstawiciel Prezydium ZO

 • Ostrowska Monika

  Biuro Zarządu Okręgu

Komisja ds. Młodzieży

 • Hładik Krzysztof

  Przewodniczący

 • Piskorek Elżbieta

  Sekretarz

 • Szczygielski Adam

  Członek

 • Fit Czesław

  Członek

 • Korczewska Patrycja

  Członek

 • Gądek Krzysztof

  Członek, Biuro Zarządu Okręgu

Komisja Senioralna

 • Glück Jan

  Przewodniczący

 • Marcinkowski Adam

  Zastępca Przewodniczącego

 • Magdalena Szymczak

  Sekretarz

 • Starzec Stanisław

  Członek

Komisja Odznaczeń

 • Zwiefka Wiesław

  Przewodniczący

 • Maślanka Mieczysław

  Zastępca Przewodniczącego

 • Liberka Jerzy

  Członek

 • Szczygielski Adam

  Członek

 • Kita Franciszek

  Członek

 • Gądek Krzysztof

  Biuro Zarządu Okręgu

Komisja Promocyjno-Informatyczna

 • Czapla Wojciech

  Przewodniczący

 • Josiek Sebastian

  Zastępca Przewodniczącego

 • Korczewska Patrycja

  Sekretarz

 • Kozłowski Jerzy

  Członek

 • Nanko Hubert

  Członek

 • Sułek Krzysztof

  Biuro Zarządu Okręgu

Komisja ds. Funduszy Zewnętrznych i Sponsoringu

 • Bachowski Przemysław

  Przewodniczący

 • Bachowska Agnieszka

  Członek

 • Zajączkowska Marta

  Członek

 • Roszuk Jakub

  Członek

 • Suchecki Krzysztof

  Przedstawiciel Prezydium ZO

 • Ostrowska Monika

  Biuro Zarządu Okręgu