Komunikat dot. akwenu nr 0.54 Piast – wyrobisko

Na akwenie nr 0.54 Piast – wyrobisko:

  1. Nie można powodować zniszczeń istniejącej roślinności.
  2. Wjazd wszelkich pojazdów kołowych na tereny zielone jest zabroniony, a w czasie trwania wędkowania samochody muszą być zaparkowane w miejscach do tego wyznaczonych.
  3. Można wędkować tylko z łodzi bezspalinowych.
  4. Wodowanie łodzi jest dozwolone ze slipu wskazanego na załączniku graficznym (kolor zielony).
  5. Wędkowanie z brzegu jest możliwe w miejscu do tego wyznaczonym na załączniku graficznym (kolor czerwony).
  6. Należy utrzymywać ład i porządek.